Menu Close

Giới thiệu

        Công ty Nông sản Thực phẩm Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 263/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2008 của Tổng công ty Lương thực miền Nam. Là đơn vị trực thuộc, hoạt động theo chế độ hạch toán phụ thuộc Tổng công ty. 

  • Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Nông sản Thực phẩm Tiền Giang

  • Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: TIEN GIANG FOOD & AGRICULTURAL PRODUCTS COMPANY.

  • Tên Công ty viết tắt: TIGIFACO.

  • Logo Công ty:     

  • Địa chỉ trụ sở chính:  Ấp Bình, xã Hoà Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

  •  Điện thoại: 073.6260655 – 073.6260657 – Fax: 073.6260660

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, mã số chi nhánh 0300613198-017 do phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang, đăng ký lần đầu ngày 29/12/2008, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 8/11/2021. Công ty có 04 đơn vị trực thuộc gồm: 

  • Nhà máy Chế biến và Bảo quản Lương thực

  • Nhà máy Chế biến Thức ăn Thủy sản

  • Nhà máy Chế biến và Bảo quản Thủy sản Thực phẩm

  • Vùng nuôi Cồn Đông Giang.

           Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu các mặt hàng lương thực, chế biến lương thực; Kinh doanh nông sản, chế biến nông sản; Kinh doanh thực phẩm, chế biến thực phẩm; Kinh doanh thủy sản, chế biến thủy sản; Kinh doanh thức ăn thủy sản, chế biến thức ăn thủy sản; Nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp.

         Với vị trí địa lý thuận lợi, nằm cuối nguồn của tỉnh Tiền Giang về phía tây, cạnh chân cầu Mỹ Thuận và bờ sông Tiền, Công ty có điều kiện phát triển bền vững. Ngoài việc góp phần nộp ngân sách và tăng kim ngạch xuất khẩu cho tỉnh nhà, Công ty còn tạo công ăn việc làm cho trên 300 lao động của địa phương.

Nhà máy Chế biến và Bảo quản Lương thực

Nhà máy Chế biến và Bảo quản Thủy sản Thực phẩm

Nhà máy Chế biến Thức ăn Thủy sản

Vùng nuôi cồn Đông Giang