Menu Close

Liên hệ

Thông tin liên hệ:
CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM TIỀN GIANG
Địa chỉ: Ấp Bình – Xã Hòa Hưng – Huyện Cái Bè – Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại : (84.273) 6 260 667         Fax: (84.273) 6 260 660
Email: vanphong@tigifaco.com.vn
Website: https://tigifaco.com.vn