Menu Close

Vùng nuôi Thủy sản

Vùng nuôi trồng Thủy sản, Cồn Đông Giang trực thuộc Công ty Nông sản Thực phẩm Tiền Giang.

Địa chỉ: Ấp Đông Giang, xã Tân Khánh Đông, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại : 0273.6260 665         Fax: 0273 6 260 660

Email: vanphong@tigifaco.com.vn

Website: https://tigifaco.com.vn

Vùng nuôi thủy sản với tổng diện tích đất: 159.985 m2, gồm 14 ao nuôi, 120.000 m2 mặt nước. Công suất thiết kế: 4.400 tấn thành phẩm/năm. Hệ thống ao chìm nước vào ra hai mặt giáp với sông lớn.