Menu Close

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa Nhà ở công nhân

Tên gói thầu:

+ Gói thầu: Thi công Sửa chữa Nhà ở công nhân – Tư vấn Giám sát thi công Sửa chữa Nhà ở công nhân

+ Tên công trình: Nhà máy Chế biến và Bảo quản Thủy sản, thực phẩm

+ Hạng mục: Sửa chữa Nhà ở công nhân

Địa điểm: Ấp Bình, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Đính kèm Quyết định Số 79-QĐ-NSTPTG ngày 28-09-2023 – Vv Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

So-79-QD-NSTPTG-28-9-2023-Vv-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-thau

Bài viết có liên quan