Author: dhhT5zC69u

0

Hiến máu Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 25/10/2018, tại Tổng công ty Lương thực miền Nam, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng công ty đã phối hợp đăng cai tổ chức Chương trình Hiến máu tình nguyện Khối DNTW...

0

Vùng Nuôi Đông Giang

Một số hoạt động Vùng Nuôi cửa Công ty Nông sản Thực phẩm Tiền Giang (viết tắt TIGIFACO )